Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Novinky
11.11.2021
Vaše skúsenosti
Tu sa môžete podeliť s ostatnými o svoju skúsenosť s nákupom v e-shope koberce-eva.sk Po kliknutí na obrázok hore, môžete písať priamo do recenzií ... čítať celé
18.01.2013
Cenník dopravy SR a ČR
Doprava SlovenskoCena dopravy je zobrazená v košíku automaticky po vložení tovaru.  Doprava Česká republikaCena dopravy uvedená v košíku, m... čítať celé
Zobraziť všetky novinky

Objednat obšitie koberca

Objednať zúženie šírky koberca


Upozornenie!!!

Odtiene farieb zobrazeného sortimentu sa môžu na monitore mierne líšiť od skutočných farieb

 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky pre e-shop koberce Eva

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.koberce-eva.sk

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.koberce-eva.sk je:

Eva Zrebná, Hlboké nad Váhom 210, 01401 Bytča, Slovenská republika, tel:0911 091 679

IČO: 46202935, DIČ: 1084164708. IČ DPH: SK1084164708

Plátca DPH podľa §4 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov

Zápis v registri: Obvodný úrad Žilina, č. Živnostenského registra 580-47708

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru ,
e-mail: za@soi.sk
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 

Všeobecné ustanovenia

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.koberce-eva.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami e-koberce.eva.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Dodacie lehoty


Dodacia lehota je 14 dní. O aktuálnej dodacej lehote každej objednávky Vás budeme informovať na Vašu mailovú adresu uvedenú pri registrácii-objednávke.
V prípade, že Vám nebudeme môcť dodať všetok objednaný tovar v jednej zásielke, Vás budeme včas informovať na Vašu mailovú adresu. Ak si objednáte tovar, ktorý sa medzičasom už vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, okamžite Vás budeme informovať.

Dodacie podmienky


Dodacia lehota je 14 pracovných dní a začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Internetový obchod www.koberce-eva.sk dodáva svoje produkty:
1.   Prepravcom GLS a TopTrans, poprípade iným zmluvným prepravcom 
•    objednaný produkt je doručený prostredníctvom kuriéra
•    tovar bude doručený do 24 hodín od expedovania zásielky
•    pred expedovaním zásielky sú vám na email doručené informácie o termíne doručenia
•    kuriér avizuje príchod zásielky adresátovi prostredníctvom telekomunikačného zariadenia v deň príchodu zásielky. Na základe avizovania si môže adresát dohodnúť s kuriérom spôsob a deň dodania.
•    v prípade, ak má zásielka hmotnosť vyššiu ako 15kg, pomôže kuriérovi pri jej preberaní adresát, alebo oprávnený prijímateľ. Doručenie zásielky s hmotnosťou vyššou ako 30kg avizuje kuriér adresátovi s poznámkou, že zásielka sa nachádza vo vozidle pri odovzdávacom mieste. Adresát si zabezpečí vyloženie zásielky sám. Ak sa s kurierom nedohodne inak.
Cena dopravy v rámci celej SR.

Neprehliadnite - zásielku si vždy pozorne prezrite a pokiaľ balík vykazuje akékoľvek známky mechanického poškodenia, odmietnite jeho prevzatie. V prípade, že to bude možné, otvorte zásielku pred doručovateľom. Pokiaľ bude javiť známky poškodenia, okamžite balík reklamujte, spíšte škodový zápis s kuriérom (doručovateľom). Pokiaľ balík s poškodením prevezmete a na túto skutočnosť prídete neskôr, prepravca reklamáciu neuzná. Za poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním pri doručovaní neručíme

Spôsob platby

Pri objednávke za tovar je možná platba prevodným príkazom na faktúru. V prípade platby za tovar prostredníctvom faktúry Vám pri potvrdení objednávky e-mailom pošleme zálohovú faktúru - údaje k platbe, číslo účtu a variabilný symbol.
Po pripísaní uvedenej čiastky na náš účet Vám pošleme Vami objednaný tovar. Originál faktúry zasielame po vyžiadaní samostatne slovenskou poštou, doklad si starostlivo uschovajte pre prípadne reklamácie. (registrovaný zákazník má faktúru v svojom účte v e-shope)

Všetky ceny v našom cenníku sú zmluvné a konečné. Eva Zrebná ako prevádzkovateľ obchodu je platcom DPH.

Storno objednávky

Kupujúci môže objednávku stornovať e-mailom , prípadne storno formulárom

V prípade, že kupujúci objednávku stornuje po uhradení objednávky, bude predávajúci storno akceptovať v prípade kusového tovaru.

Objednávku kusového tovaru je možné stornovať (odstúpiť od zmluvy) do 14 dní po doručení tovaru

Objednaný tovar na mieru nie je možné stornovať po uhradení kúpnej ceny.

Objednávku tovaru na mieru je možné stornovať len pred uhradením kúpnej ceny.

Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Netýka sa tovaru na mieru.

V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote 14 dní berie na vedomie, že:

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v kompletnom a nepoškodenom stave na adresu predávajúceho.

Spotrebiteľ uvedie v odstúpení od zmluvy kontaktné údaje, číslo objednávky a číslo účtu, na ktorý bude uhradená suma za objednávku poukázaná zo strany predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne po vrátení tovaru.

Tovar vyrobený na mieru nieje možné vrátiť. (metrážne koberce, PVC, behúne) ak nieje dohodnuté inak.

Formulár na Odstúpenie od zmluvy je k dispozícii tu, a je priložený v e-mailovom potvrdení objednávky

V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu uplatniť súdnou cestou.

Záručná doba

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov.

Kupujúci je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí.

V prípade, že zásielka vykazuje známky mechanického poškodenia, má právo tovar neprevziať a povinnosť spísať škodový zápis s kuriérom (doručovateľom)

Kupujúci je povinný bezodkladne o takej udalosti upovedomiť predávajúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že Záruka na tovar zaniká v prípade chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho (nesprávnym používaním či mechanickým poškodením tovaru).

Reklamácia
Pri reklamácii, má kupujúci právo na odstránenie vady, výmenu tovaru, na primeranú zľavu, alebo právo od zmluvy odstúpiť
Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky 24mes., preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim (číslo objednávky, predfaktúry ...).

Reklamačný formulár je k dispozícii tu, a je priložený v e-mailovom potvrdení objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Ak kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie môže žiadať predávajúceho o nápravu. Ak predávajúci žiadosť zamietne, alebo od odoslania žiadosti neodpovie do 30 dní, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Napr. Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi)

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete Tu

Ceny

Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena tovaru pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky, Konečná cena dopravného je uvedená v emaily s predfaktúrou.

Ochrana osobných údajov

 • Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov predávajúcim za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom

 • Zaslaním objednávky predávajúcemu udeľuje kupujúci súhlas na zverejnenie údajov v zmysle zákona č. 428/2002Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 2. Prevádzkovateľ internetového obchodu neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

 3. Prevádzkovateľ  internetového obchodu od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

 5. Prevádzkovateľ internetového obchodu je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

 6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope, súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.

 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Kupujúci má možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od predávajúceho.Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky.

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia.

Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky.

Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu.


Obchodné podmienky platia od 1.12.2011. aktualizácia 7.5.2021

 

Zúženie

Zakúpený koberec môže byť zúžený na vami požadovaný rozmer z toleranciou 1%, za poplatok uvedený v ľavom stĺpci pod názvom Zúženie koberca.

Za zúženie sa považuje napr.: koberec v metráži šírka 4m x dĺžka 4,5m-zúženie na šírku 3,8m x dĺžka 4,5m - v tomto prípade bude účtovaný poplatok Zúženie.

 

 

Reklamačný formulár

Reklamačný formulár
Záruka na tovar v dĺžke 24 mesiacov začína plynúť od následujúceho dňa po prevzatí veci kupujúcim.

Odstúpenie od zmluvy

Formulár na Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Tovar vyrobený na mieru nieje možné vrátiť. (metrážne koberce, PVC, behúne) ak nieje dohodnuté inak. Zákon o ochrane spotrebiteľa  č. 102/2014 Z.z. umožňuje odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom Nie je tovar zhotovený podľa špecifických požiadaviek ( tovar zhotovený na mieru)